Breaking News
Home / Kanji N5(full) / Tổng hợp kanji n5

Tổng hợp kanji n5

Tổng hợp kanji n5. Kanji trình độ n5 có 108 từ. Ad đã viết về 108 từ này thông qua cuốn giáo trình Kanji master n5 mà giới thiệu với các bạn trước đó. Bài này Ad tổng hợp 15 bài đó thành 1 bài tổng hợp để cho các bạn tiện theo dõi.

Với các bạn mới thì đây là link download giáo trình kanji master n5: Link down

Ảnh của giáo trình Kanji master n5.

Tổng hợp kanji n5

Kanji n5 có 108 từ và được viết trong 15 bài. 15 bài này là 15 chủ đề khác nhau. Việc học hán tự hay từ vựng theo chủ đề sẽ dễ nhớ hơn vì các từ được liên kết theo 1 chủ đề nhất định. Cùng vào từng bài cụ thể nhé.

Tổng hợp kanji n5.

1. Kanji n5 bài 1 chủ đề số đếm 数字(すうじ)

Bài 1 này chúng ta sẽ cùng nhau học 14 chữ trong chủ đề số đếm đó là:

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千 万 円

Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 1 chủ đề số đếm 数字

Tổng hợp kanji n5

2. Kanji n5 bài 2 chủ đề thứ ngày tháng: カレンダー

Bài này chúng ta sẽ cùng nhau học thêm 8 từ kanji n5 nữa, 8 từ kanji n5 này trong chủ đề:thứ ngày tháng , giúp chúng ta nói thứ, ngày tháng năm.

月 火 水 木 金 土 日 年 

Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 2 chủ đề thứ ngày tháng: カレンダー

Tổng hợp kanji n5

3. Kanji n5 bài 3 các bộ phận trên cơ thể người 人(ひと)

Bài này chúng ta sẽ học tiếp 7 từ vựng nữa về một số bộ phận của con người:

人 口 目 耳 手 力 足

Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 3 các bộ phận trên cơ thể người 人(ひと)

Tổng hợp kanji n5

4. Kanji n5 bài 4 chủ đề tự nhiên 自然(しぜん)

Bài này chúng ta sẽ học tiếp 7 từ vựng nữa về tự nhiên đó là: 

山 川 田 石 花 竹 雨

Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 4 chủ đề tự nhiên 自然(しぜん)

5. Kanji n5 bài 5 chủ đề Địa điểm 場所(ばしょ)

Bài này chúng ta sẽ học tiếp 7 từ vựng nữa về vị trí đó là:

上 下 左 右 外 内 中

Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 5 chủ đề Địa điểm 場所(ばしょ)

Tổng hợp kanji n5

6. Kanji n5 bài 6 chủ đề trường học 学校

Bài này chúng ta sẽ học tiếp 8 từ vựng nữa về trường học đó là:

学 校 先 生 名 字 本 体


Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 6 chủ đề trường học 学校

Tổng hợp kanji n5

7. Kanji n5 bài 7 chủ đề trường học 2 学校

Bài này chúng ta sẽ học tiếp 7 từ vựng nữa về trường học đó là:

大 小 高 友 入 出 門

Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 7 chủ đề trường học 2 学校

8. Kanji n5 bài 8 chủ đề Gia đình 家族(かぞく)

Bài này chúng ta sẽ học tiếp 7 từ vựng nữa về gia đình đó là:

父 母 子 男 女 犬 鳥

Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 8 chủ đề Gia đình 家族(かぞく)

9. Kanji n5 bài 9 chủ đề động từ 動詞(どうし)

Bài này chúng ta sẽ cùng nhau học thêm 7 từ vựng về chủ đề Động từ:

立 休 見 聞 行 来 帰

Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 9 chủ đề động từ 動詞(どうし)

10. Kanji n5 bài 10 chủ đề đồ ăn 食べ物(たべもの)

Bài này chúng ta sẽ cùng nhau học thêm 8 từ vựng về chủ đề Đồ ăn:

米 茶 牛 肉 魚 貝 好 物

Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 10 chủ đề đồ ăn 食べ物(たべもの)

Tổng hợp kanji n5

11. Kanji n5 bài 11 chủ đề tự nhiên 2 自然2(しぜん2)

Bài này chúng ta sẽ cùng nhau học thêm 7 từ vựng về chủ đề Tự Nhiên bài 2:

林 森 畑 岩  明 暗

Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 11 chủ đề tự nhiên 2 自然2(しぜん2)

Tổng hợp kanji n5

12. Kanji n5 bài 12 chủ đề Động từ phần 2 動詞(どうし)

Bài này chúng ta sẽ học tiếp thêm 7 từ kanji nữa theo chủ đề Động từ:

言  読 食 飲 話 買

Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 12 chủ đề Động từ phần 2 動詞(どうし)

Tổng hợp kanji n5

13. Kanji n5 bài 13 chủ đề phố xá 町(まち)

Bài này chúng ta sẽ học tiếp thêm 8 từ kanji nữa theo chủ đề Phố xá:

町 寺 電 車 北 南 西 東

Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 13 chủ đề phố xá 町(まち)

Tổng hợp kanji n5

14. Kanji n5 bài 14 chủ đề thời gian 時間(じかん)

Bài này chúng ta sẽ học tiếp thêm 8 từ kanji nữa theo chủ đề Thời gian:

何 半 分 夕 方 今 時 間

Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 14 chủ đề thời gian 時間(じかん)

Tổng hợp kanji n5

15. Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ 形容詞(けいようし)

Bài này chúng ta sẽ học tiếp thêm 8 từ kanji nữa theo chủ đề Tính từ :

新 古 長 安 元 気 多 少 

Link bài học chi tiết: Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ 形容詞(けいようし)

Tổng hợp kanji n5

Bên trên là link tổng hợp kanji n5. Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo.

Comments

comments

About manhkhen

Check Also

Kanji n5 bài 13 chủ đề phố xá 町(まち)

Kanji n5 bài 13 chủ đề phố xá 町(まち) Kanji n5 bài 13 chủ đề …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!