Breaking News
Home / Thành ngữ trong tiếng Nhật / Thành ngữ tiếng Nhật nước chảy đá mòn 雨垂れ石をうがつ

Thành ngữ tiếng Nhật nước chảy đá mòn 雨垂れ石をうがつ

Thành ngữ tiếng Nhật nước chảy đá mòn 雨垂れ石をうがつ. Tiếp tục chuyên mục tìm hiểu các thành ngữ trong tiếng Nhật. Bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu Thành ngữ tiếng Nhật nước chảy đá mòn 雨垂れ石をうがつ. Nội dung của thành ngữ được ghi trong trang thứ 15 trong cuốn thành ngữ ことわざ教室 của chibi Maruko chan, có cả thảy hơn 200 thành ngữ trong cuốn. Bạn nào quan tâm có thể download về học nhé: Link download.

Thành ngữ tiếng Nhật nước chảy đá mòn 雨垂れ石をうがつ

雨垂れ石をうがつ
あまだれいしをうがつ

雨垂れ(あまだれ): hạt mưa
石(いし): đá
穿つ(うがつ): khoan, đào, tạo lỗ.
Hạt mưa tạo lỗ trên viên đá. Dịch cho giống với thành ngữ của Việt Nam thì là nước chảy đá mòn.

Nguồn gốc của thành ngữ 雨垂れ石をうがつ

そんなに 力が あるとは 思えない雨のしずくでも、長い間同じ石の上に 落ち続けていると、ついには 固い石に 穴を開けてしまうことから。

Vật chẳng có bao nhiêu sức mạnh như hạt mưa mà để nhỏ lâu trên mặt đá cứng thì cuối cùng cũng có thể tạo ra lỗ.
力(ちから): sức mạnh
落ち続く(おちつづく): liên tục nhỏ xuống( chỉ hạt mưa)
固い石(かたいいし): đá cứng
穴(あな): hang, lỗ. 穴を開ける(あける): tạo lỗ.

Ý nghĩa của thành ngữ 雨垂れ石をうがつ

どんな小さな力でも、しんぼう強く努力を 続ければ、必ず成功するというたとえ。

Dù cho là những sức lực rất nhỏ, nhưng nếu cứ kiên nhẫn tiếp tục thực hiện, thì nhất định sẽ thành công.
辛抱(しんぼう): kiên nhẫn.
必ず(かならず): nhất định.
成功(せいこう)thành công.

Ví dụ sử dụng của thành ngữ 雨垂れ石をうがつ

算数の計算問題が 苦手だったが、雨垂れ石を うがつだと思って、毎日繰り返し計算の練習をした。だんだん解けるようになり、今では得意科目の 一つに なった。

Tôi đã từng dốt toán, nhưng tôi nghĩ là nước chảy đá mòn nên ngày nào cũng luyện tập việc làm toán. Dần dần tôi giải được nhiều bài hơn và bây giờ môn toán đã thành một trong những môn mà tôi giỏi.
算数の計算問題(さんすうのけいさんもんだい): việc giải các bài toán
苦手(にがて): kém, yếu, không giỏi.
繰り返し(くりかえし): lặp lại
練習(れんしゅう):luyện tập
解ける(とける): giải quyết( dùng trong việc giải quyết các vấn đề hoặc trong các bài toán)
得意(とくい):giỏi, thế mạnh
科目(かもく): môn học

Ví dụ ở trên rất hay. Trong cuộc sống cũng như học tập, nhiều việc mình cứ nghĩ rằng mình sinh ra là mình không giỏi việc đó. Tuy nhiên nếu chịu khó thực hành nhiều, thì sẽ giỏi được việc đó. Chẳng qua là thời gian thực hành môn đó chưa nhiều thôi.

Xin hết Thành ngữ tiếng Nhật nước chảy đá mòn 雨垂れ石をうがつ . Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại các bạn trong các bài thành ngữ tiếp theo.

Comments

comments

About manhkhen

Check Also

Thành ngữ tiếng nhật 餅は餅屋

Thành ngữ tiếng nhật 餅は餅屋. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học 1 câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!