Breaking News

Ngữ pháp minna bài 50

Ngữ pháp minna bài 50. Trong bài 49 chúng ta đã học về khái niệm Kính ngữ 敬語(けいご), cách dùng của kính ngữ và 3 thành phần của kính ngữ. Xin nhắc lại 3 thành phần của kính ngữ: 1 Tôn kính ngữ 尊敬語(そんけいご)2 Khiêm nhường ngữ 謙譲語(けんじょうご)3 Thể lịch …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 49

Ngữ pháp minna bài 49. Bài 49 và 50 chúng ta sẽ học về Kính ngữ 敬語(けいご). Khái niệm 敬語 là gì? Dùng trong trường hợp nào? và có mấy loại 敬語. 敬語 được định nghĩa: Là cách nói thể hiện sự kính trọng của người nói đối với người …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 47

Ngữ pháp minna bài 47. Ngữ pháp minna bài 47 chúng ta sẽ học thêm 2 mẫu ngữ pháp:1. Thể thông thường + そうです。theo ~ thì, nghe nói~Truyền đạt lại thông tin từ 1 nguồn nào đó mà không thêm ý kiến của mình vào.天気情報に よると、明日は 寒く なるそうです。Theo dự báo thời tiết thì …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 46

Ngữ pháp minna bài 46. Ngữ pháp minna bài 46 chúng ta sẽ học thêm các ngữ pháp sau:1 Động từ ~ところです。Để nói 1 việc:Sắp diễn ra Vる ところです。Đang diễn ra Vて いる ところです。Vừa kết thúc Vた ところです。 2 Vた ばかりです。Nói 1 việc xảy ra chưa lâu theo cảm nhận của người nói. 3 ~はずです。Phán đoán chắc …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 45

Ngữ pháp minna bài 45 chúng ta sẽ học 2 ngữ pháp là:1.~ばあいは、~ = Cách nói giả địnhDịch là trong trường hợp ~ thì sẽ ~会議に 間に 合わない場合は、連絡して ください。Trong trường hợp không kịp giờ họp thì hãy liên lạc nhé. 2. ~ のに、~Một kết quả đã xảy ra trái với dự đoán, làm cho …

Read More »

Muốn làm việc với người Nhật thì phải hiểu người Nhật

Muốn làm việc với người Nhật thì phải hiểu người Nhật. Chia sẻ về việc làm việc trong môi trường Nhật của anh Quyền. Admin của HỘI BẠN PHIÊN DỊCH -THÔNG DỊCH NHẬT NGỮ日本語翻訳-通訳同友会 Bài viết nằm trong chuyên mục: Các chia sẻ của senpai Phạm Quyền. Tổng hợp các …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 44

Ngữ pháp minna bài 44. Bài 44 này chúng ta sẽ học thêm một số ngữ pháp:1. ~すぎます:quá (mang nghĩa không tốt)Ví dụ: 飲みすぎます:uống nhiều quá.勉強しすぎます:học nhiều quá.このかばんは お重すぎる:Cái cặp này nặng quá.ハンサムすぎる:đẹp trai quá… 2. V+やすい/にくい です。Làm việc gì đó là dễ hay khó.使いやすいです。Dễ dùng.食べにくいです。Khó ăn. 3. Danh từ に します。Dùng khi …

Read More »

Chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống tại Nhật của người Việt

Chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống tại Nhật của người Việt của anh Quyền. Admin của HỘI BẠN PHIÊN DỊCH -THÔNG DỊCH NHẬT NGỮ日本語翻訳-通訳同友会 Người Việt mình có nhiều thói xấu, sang Nhật là cơ hội để mọi người sửa đổi và học hỏi cái hay của người Nhật. …

Read More »
error: Content is protected !!