Breaking News

5S là gì?

5S là gì? Bài viết nằm trong chuyên mục: Làm việc trong công ty Nhật. Là tổng hợp các suy nghĩ, cảm nhận về những điều hay khi làm việc trong công ty Nhật. Được đào tạo trong môi trường của người Nhật cảm thấy học được nhiều điều hay …

Read More »

五月病 bệnh tháng 5

五月病 bệnh tháng 5. Bài viết trong chuyên mục: Làm việc trong công ty Nhật. Làm việc tại Nhật Ad biết tới khái niệm Bệnh tháng 5- 五月病. 五月病 bệnh tháng 5 là gì 五月病(ごがつびょう)là chứng bệnh tâm lý tại Nhật. Thường xảy ra từ đầu tháng 5. Được định …

Read More »
error: Content is protected !!