Breaking News

Ngữ pháp minna bài 40

Ngữ pháp minna bài 40. Bài viết nằm trong chuyên mục: 50 bài minna cơ bản. Bài này chúng ta sẽ học những cách nói mới mà từ bài 1 tới bài 40 chưa có nhắc tới lần nào. Đó là việc thêm 1 câu nghi vấn vào trong câu, …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 39

Ngữ pháp minna bài 39. Xin chào các bạn đã quay lại với chuyên mục: 50 bài minna cơ bản. Không biết các bạn đặt mục tiêu học 50 bài này thế nào? Với ad thì mục tiêu của Ad là ad sẽ học thuộc lòng được 50 bài minna …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 38

Ngữ pháp minna bài 38. Bài viết nằm trong chuyên mục: 50 bài minna cơ bản. Hôm này chúng ta sẽ cùng nhau học ngữ pháp minna bài 38. Tựa chung về ngữ pháp của bài này là chúng ta sẽ học cách Danh từ hóa động từ. Nói đơn …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 37

Ngữ pháp minna bài 37. Bài viết nằm trong chuyên mục: 50 bài minna cơ bản. Nói là cơ bản nhưng muốn nắm được 50 bài này cũng toát mồ hôi trong vài tháng. Ad đặt mục tiêu sẽ hoàn thành chuyên mục này trước tháng 5/2019. Mỗi lần viết …

Read More »