Breaking News

Kanji chữ Nhục 肉

Kanji chữ Nhục 肉 Kanji chữ Nhục 肉.Chuyên mục mỗi ngày 1 kanji. Hôm nay chúng ta cùng nhau học từ Nhục肉. Nghĩa là thịt, những thứ giống thịt, cơ thể con người…Ad thích chữ 朱肉(しゅにく)– là phần mềm mềm để thấm mực đỏ con dấu và 果肉(かにく) là cùi của trái cây. Cả 2 …

Read More »

Kanji chữ Trà 茶

Kanji chữ Trà 茶 Kanji chữ Trà 茶. Hôm nay chúng ta cùng nhau học chữ Trà 茶 nghĩa là cây trà, các loại trà,trà đạo. Ở Nhật có 2 loại trà chính là 紅茶(こうちゃ) Hồng trà và 緑茶(りょくちゃ)Trà Xanh. Trong đó trà xanh phổ biến hơn. Người Nhật dùng trà xanh trong trà đạo 茶道(さどう), dùng để xản suất nước uống đóng chai. Ngoài ra từ trà xanh người ta còn …

Read More »

Kanji chữ Lai 来

Kanji chữ Lai 来 Kanji chữ Lai 来. Hôm nay chúng ta cùng nhau học chữ Lai nhé: 来 Lai nghĩa là tới, tương lai, cho tới bây giờ. Ad thích nhất từ 由来: (ゆらい) nghĩa là nguồn gốc. Các cách đọc của kanji chữ Lai 来 Âm kun: くーる、こーない、きたーる、きたーす   Âm on:ライ(áp dụng quy tắc …

Read More »
error: Content is protected !!