Kanji chữ Trà 茶

Kanji chữ Trà 茶 Kanji chữ Trà 茶. Hôm nay chúng ta cùng nhau học chữ Trà 茶 nghĩa là cây trà, các loại trà,trà đạo. Ở Nhật có 2 loại trà chính là 紅茶(こうちゃ) Hồng trà và 緑茶(りょくちゃ)Trà Xanh. Trong đó trà xanh phổ biến hơn. Người Nhật dùng trà xanh trong trà đạo 茶道(さどう), dùng để xản suất nước uống đóng chai. Ngoài ra từ trà xanh người ta còn …

Read More »

Kanji chữ Kiến 見

Kanji chữ Kiến 見 Kanji chữ Kiến 見. Chúng ta sẽ cùng nhau học kanji chữ Kiến 見. Động từ 見る(みる)nghĩa là nhìn. Phát biểu ý kiến là 意見を発表する(いけんをはっぴょうする). Cùng tìm hiều các cách đọc và các ý nghĩa của từ kanji này nhé. Các bạn nhìn vào ảnh nhé …

Read More »