Breaking News
Home / Ngữ pháp N4 / Ngữ pháp N4 bài 2 ~より~のほう

Ngữ pháp N4 bài 2 ~より~のほう

Ngữ pháp N4 bài 2 ~より~のほう. Viết theo giáo trình shinkanzen master JLPT GRAMMAR N4. Ad chia nhỏ ra, viết chi tiết và lấy nhiều ví dụ hơn. Bài này chúng ta tiếp tục học về so sánh trong tiếng Nhật. Cụ thể là so sánh 2 Danh từ.

1 ~より~のほう

Ngữ pháp N4 bài 2 ~より~のほう

Danh từ 1 より Danh từ 2 のほう
So sánh giữa danh từ 1 và danh từ 2
Danh từ 2 > Danh từ 1

Video bài học

わたしより (おとうと)のほうが せが 高いです。
Em trai thì cao hơn tôi.

前のテストのほうが このテストより 良かったです。
Bài kiểm tra trước kia thì tốt hơn bài kiểm tra này.
Câu này hơi đảo một chút, đưa のほうが lên trước より

わたしは ごはんより パンのほうを よく 食べます。
Tôi ăn bánh mình nhiều hơn cơm.

Lưu ý: Mẫu này thường không dùng trong câu phủ định.

So với Ngữ pháp n4 bài 1 ~より・・・/~ほど・・・ません
~より・・・là chúng ta so sánh khi lấy Danh từ đứng trước より làm chuẩn để so sánh. Còn trong câu này sẽ chỉ đích danh 2 danh từ, cái đứng trước より sẽ kém hơn cái đứng trước のほう

Xin hết Ngữ pháp N4 bài 2 ~より~のほう. Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ tiếp theo.

Comments

comments

About manhkhen

Check Also

Ngữ pháp n4 bài 3 ~と~とどちら

Ngữ pháp n4 bài 3 ~と~とどちら. Viết theo giáo trình Shinkanzen N4. ~と~とどちら Danh từ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!