Breaking News
Home / Kanji N5(full) / Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ 形容詞(けいようし)

Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ 形容詞(けいようし)

Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ

Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ. Các bạn vào đây download sách về học nhé! Link download sách.

I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật

– Không có gì chia sẻ cả. Bài này là bài cuối của N5. Trước khi vào N4 các bạn ôn lại bài nhé. Học đi học lại vẫn quên là chuyện thường. Sử dụng được, dùng nhiều sẽ tránh quên. Như mình đi làm suốt ngày ngồi máy tính. Không cầm bút viết Kanji nên giờ cho viết là chịu. Bảo gõ phím thì thế nào cũng được. hehe
Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ

Bài này chúng ta sẽ học tiếp thêm 8 từ kanji nữa theo chủ đề Tính từ : 新 古 長 安 元 気 多 少
Đây là bài cuối cùng trong series 15 bài Kanji n5 của mình. Học xong bài này là sẽ học tổng cộng 108 từ.
Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ

II.Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ

Bài này chúng ta sẽ học tiếp thêm 8 từ kanji nữa theo chủ đề Tính từ : 新 古 長 安 元 気 多 少

 


Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ

1.新

âm くん: あたらーしい
âm おん:シン
số nét:13
âm Hán: Tân:Mới, cách tân, tân thời…
Có áp dụng được quy tắc chuyển âm hán sang âm Nhật hay không: Quy tắc 18 – Âm hán bắt đầu bằng âm Th -> S(sa shi su se so)
Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ

2.古

âm くん:ふるーい
âm おん:コ
số nét: 5
âm Hán:Cổ: Cũ, cổ điển, ngày xưa, đồ cổ…
Có áp dụng được quy tắc chuyển âm hán sang âm Nhật hay không: Quy tắc 2- Chữ hán bắt đầu bằng chữ C => chuyển sang âm on hàng K( ka ki ku ke ko)
Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ

Phần luyện tập

Phần này các bạn nhìn vào ảnh để làm trước đi nhé. Dưới đây mình sẽ chữa và dịch.

Chữa phần かんじを よみましょう

①新年 おめでとうございます。
しんねん
Chúc mừng năm mới.
Đó là câu chúc mừng năm mới của người Nhật. Ngoài ra người Nhật hay dùng câu: あけましておめでとうございます。Cũng có nghĩa là chúc mừng năm mới.

②けさ 新聞を 読みましたか。
しんぶん よ
Bạn đã đọc báo sáng này chưa?

③新しい 車が ほしいです。
あたら くるま
Tôi muốn có một chiếc xe mới.

④先月  中古車を  買いました。
せんげつ ちゅうこしゃ か
Tháng trước tôi đã mua một chiếc xe cũ.

⑤きょうとは 古い 町です。
ふる まち
Kyoto là thành phố cổ.
Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ

かんじを かきましょう

①あたらしい 新しい Mới

②しんねん 新年 Năm mới

③しんぶん 新聞 Báo

④しんしゃ 新車 Xe mới

⑤しんにゅうしゃいん 新入社員 Nhân viên mới của công ty.

⑥ふるい 古い cũ, cổ

⑦ふるほん 古本 Sách cũ

⑧ちゅうこしゃ 中古車 Xe cũ

 

3.長

âm くん: ながーい
âm おん:チョウ
số nét:8
âm Hán: Trường: Dài, sở trường, hiện trường, lâu dài…
Có áp dụng được quy tắc chuyển âm hán sang âm Nhật hay không: Quy tắc 20 – Âm hán bắt đầu bằng âm TR -> Ch(cha chu cho)

4.安

âm くん:やすーい
âm おん:アン
số nét: 6
âm Hán:An: Bình yên, an ổn, để yên…
Có áp dụng được quy tắc chuyển âm hán sang âm Nhật hay không: Quy tắc 31 – Chuyển một số vần hán tự
Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ

Phần luyện tập

Phần này các bạn nhìn vào ảnh để làm trước đi nhé. Dưới đây mình sẽ chữa và dịch.

Chữa phần かんじを よみましょう

①山田さんは かみが 長い人です。
やまだ    なが
Yamada là người tóc dài.

②わたしの 長男は  五歳、 長女は  三歳です。
ちょうなん ござい ちょうじょ さんさい
Con trai cả của tôi thì 5 tuổi còn con gái thì 3 tuổi.

③わたしの 父は 小学校の   校長です。
ちち しょうがっこう こうちょう
Ba của tôi là hiệu trưởng trường tiểu học.

④ちょっと高いですね。もっと 安いシャツが ありませんか。
たか     やす
Vẫn đắt nhỉ. Có chiếc áo sơ mi nào rẻ hơn nữa không?

⑤ひさしぶりに むすこと 電話で 話しました。とても 安心しました。
でんわ はな     あんしん
Lâu rồi tôi mới nói chuyện điện thoại với con trai. Tôi cảm thấy rất an tâm.

かんじを かきましょう

①ながい 長い Dài

②ながねん 長年 Lâu năm

③しゃちょう 社長 Giám đốc

④ちょうじょ 長女 Con gái cả

⑤こうちょう 校長 Hiệu trưởng

⑥やすい 安い Rẻ

⑦あんしん 安心 An tâm

⑧あんぜん 安全 An toàn

 

5.多

âm くん: おおーい
âm おん:タ
số nét:6
âm Hán: Đa: đa số, Nhiều…
Có áp dụng được quy tắc chuyển âm hán sang âm Nhật hay không: Quy tắc 5- Chữ hán bắt đầu bằng âm Đ=> hàng t(ta chi tsu te to)

6.少

âm くん:すく-ない、すこーし
âm おん:ショウ
số nét: 4
âm Hán:Thiếu, Thiểu: Thiếu niên, thiểu số, ít…
Có áp dụng được quy tắc chuyển âm hán sang âm Nhật hay không: Quy tắc 18 – Âm hán bắt đầu bằng âm Th -> S(sa shi su se so)

Phần luyện tập

Phần này các bạn nhìn vào ảnh để làm trước đi nhé. Dưới đây mình sẽ chữa và dịch.

Chữa phần かんじを よみましょう

①今月は  残業は  多いです。
こんげつ ざんぎょう おお
残業: Làm thêm(OT over time)
Tháng này làm thêm nhiều.
Làm việc ở Nhật đa phần mọi người phải làm thêm.

②わたしは ベトナム語が 多少 分かります。
ご たしょう
Tôi có thể hiểu được ít nhiều tiếng Việt Nam.
Người Nhật mà nói vậy thì chứng tỏ họ cũng hiểu kha khá đó.

③これは 多数の 人の 意見です。
たすう ひと いけん
多数: Số lượng nhiều.
たすう
意見: Ý kiến
いけん
Đây là ý kiến của nhiều người.

④A町の 人口は 去年より 少ないです。
まち じんこう きょねん すく
Nhân khẩn của khu phố A năm nay thì ít hơn năm ngoái.

⑤少し 漢字を 読むことが できます。
すこ かんじ よ
Tôi có thể đọc được một ít hán tự.

かんじを かきましょう

①おおい 多い Nhiều

②たすう 多数 Số lượng nhiều

③たしょう 多少 ít nhiều

④すくない 少ない ít

⑤すこし 少し ít

⑥しょうねん 少年 thiếu niên

⑦しょうねん 少年 thiếu nữ

⑧しょうすう 少数 Thiểu số
少数民族
しょうすうみんぞく
Dân tộc thiểu số.

 

7.元

âm くん: もと
âm おん:ゲン、ガン
số nét:4
âm Hán: Nguyên: Gốc, Mới, to lớn…
Có áp dụng được quy tắc chuyển âm hán sang âm Nhật hay không: Quy tắc 11- Chữ hán bắt đầu bằng âm NG=> Hàng G(ga gi gu ge go)

8.気

âm くん:
âm おん:キ
số nét: 6
âm Hán:Khí: Không khí, khí chất…
Có áp dụng được quy tắc chuyển âm hán sang âm Nhật hay không: Quy tắc 7- Chữ hán bắt đầu bằng âm K=> hàng K (ka ki ku ke ko)

Phần luyện tập

Phần này các bạn nhìn vào ảnh để làm trước đi nhé. Dưới đây mình sẽ chữa và dịch.

Chữa phần かんじを よみましょう

①ひさしぶりですね。お元気ですか。
げんき
Lâu rồi không gặp rồi nhỉ. Bạn có khỏe không?
ひさしぶり:lâu rồi không gặp.
Lâu rồi mà không gặp ai đó chúng ta hay dùng câu này.
lịch sự hơn thì cho お vào đầu おひさしぶりですね。

②一月一日は  元旦です。
いちがつついたち がんじつ
Ngày tết- ngày đầu tiên của năm
Ngày 1/1 là ngày tết nguyên đán.

③大田さんは 元  小学生の  先生です。
おおだ  もと しょうがくせい せんせい
Anh Ouda nguyên là giáo viên tiểu học.

④今月は 天気が いいですね。
こんげつ てんき
Tháng này thời tiếp đẹp nhỉ.

⑤気分は いかがですか。
きぶん
Bạn cảm thấy trong người thế nào?
気分:cảm giác tâm lý, thể chất của 1 người.
いかがですか: Kính ngữ của どうですか。

かんじを かきましょう

①がんじつ 元日 Ngày 1/1

②げんき 元気 Khỏe

③てんき 天気 Thời tiết

④きもち 気持ち Cảm giác

⑤きぶん 気分 Cảm giác cả vể thể chất và tâm lý.

⑥びょうき 病気 Bệnh tật

⑦でんき 電気 Điện
Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ

Chữa phần ふくしゅう

かんじを よみましょう

①わたしの父は 高校の 校長です。
ちち こうこう こうちょう
Bố tôi là hiệu trưởng của trường cấp ba.

②かわいい 少女がベンチに 座っています。
しょうじょ  すわ
Thiếu nữa xinh đang đang ngồi trên trường kỉ.

③国の 母が 安心しますから よく 電話します。
くに はは あんしん    でんわ
Tôi thường xuyên gọi điện để mẹ tôi ở nhà yên tâm

④古い 写真を 見ました。
ふる しゃしん み
Tôi đã xem bức ảnh cũ.

⑤この町は マンションが 多いです。
まち    おお
Phố này có nhiều nhà Manson.

⑥中古車を  三十万円で   買いました。
ちゅうこしゃ さんじゅうまんえん か
Tôi đã mua chiếc xe ô tô cũ với giá 30 vạn yên.

⑦もう少し ゆっくり 話してください。
すこ    はな
Hãy nói chậm lại thêm chút nữa.

⑧元日に かぞくと いっしょに はつもうでに 行きます。
がんじつ
はつもうで: Việc đi chùa đầu năm
Ngày đầu năm mới tôi đi chùa với gia đình.

⑨四月に 新入社員が   二人  入りました。
しがつ しんにゅうしゃいん ふたり はい
Có 2 nhân viên mới vào công ty hồi tháng 4.

⑩今日は 朝から 気分が よくないです。
きょう あさ きぶん
Tôi cảm thấy không ổn từ sáng tới giờ.
Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ

かんじを かきましょう

①しんねん おめでとうございます。
新年
Chúc mừng năm mới.

②山下さんは もと 警察官です。
やました  元 けいさつかん
Anh/Chị yamashita nguyên là cảnh sát.

③あんぜんに きをつけて 仕事を します。
安全   気  しごと
Lưu ý an toàn khi làm việc.
Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ
④ボーナスで あたらしい かばんを 買いました。
Bonus  新しい    か
Tôi đã mua 1 chiếc cặp mới từ tiền thưởng.
Làm việc ở Nhật thường một năm được 2 lần thưởng. Thưởng cố đinh và thưởng do thành tích làm việc.
Thưởng cố đinh thì tùy vào thâm niên làm việc và tình hình doanh số của bộ phận trực tiếp của mình và tình hình chung của công ty. Thưởng thành tích được tính dựa trên việc đánh giá cá nhân. Tùy thuộc vào công ty lớn hay nhỏ mà thưởng cũng khác nhau nữa. Nhưng những công ty Nhật thường có chế độ thưởng khá tốt.

⑤わたしは 英語が 多少 わかります。
えいご たしょう
Tôi hiểu được ít nhiều Tiếng Anh.

⑥いつも 安い スーパーで 買い物を します。
やす    かいもの
Tôi thường đi mua sắm ở siêu thị rẻ.
Ở Nhật có nhiều siêu thị khác nhau và giá hàng hóa cũng khá chênh nhau. Tùy thuộc vào vị trí của các siêu thị. Đa phân các siêu thị luôn có một phần hàng hóa rẻ hơn nhưng siêu thị còn lại.

⑦こも町は 10年前より 人が 少なくなしました。
まち  ねんまえ ひと すく
Nhân khẩu của phố này đã giảm so với 10 năm trước.

⑧祖母は 八十五歳ですが、とても 元気です。
そぼ はちじゅうごさい   げんき
Bà tôi đã 85 tuổi rồi mà vẫn rất khỏe.
Tuổi thọ trung bình của người Nhật rất cao. 80-81 tuổi đối với Nam và 85-86 tuổi đối với nữ. Và tuổi thọ trung bình này đang tăng dần nên theo các năm. Mặc dù làm việc như trâu bò lúc khỏe nhưng do ăn uống an toàn, đảm bảo dinh dưỡng, môi trường sống xanh sạch đẹp nên tuổi thọ của con người được kéo dài.
Kanji n5 bài 15 chủ đề tính từ

⑨わたしは ながねん ロンドンに 住んでいました。

長年     す
Tôi đã sống nhiều năm ở London.

⑩朝のジョキングは きもちが いいです。
あさ    気持ち
Đi bộ buổi sáng làm tôi thấy thoải mái.

Xin hết series 15 bài kanji N5. Chúc các bạn học tốt. Mính sẽ sớm viết tiếp series Kanji N4. Mọi góp ý các bạn hãy để lại 1 commnet.

Comments

comments

About manhkhen

Check Also

Kanji n5 bài 13 chủ đề phố xá 町(まち)

Kanji n5 bài 13 chủ đề phố xá 町(まち) Kanji n5 bài 13 chủ đề …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!