Classic Layout

Kỹ năng nghe tiếng Nhật

Kỹ năng nghe tiếng Nhật. Bài này xin được tản mạn về kỹ năng nghe- một trong 4 kỹ năng khi học tiếng Nhật: nghe – nói – đọc – viết. Phân tích xem nghe như thế nào và nghe những gì để có thể học tiếng Nhật tốt hơn. …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 31

Ngữ pháp minna bài 31. Bài này chúng ta sẽ cùng nhau chia động từ ở thể mới- thể Ý định Vよう. Để nói dự định, ý định. Ví dụ như: 将来 自分の会社を 作ろうと 思っています。Tương lại tôi dự định sẽ thành lập công ty của mình. Ngoài ra ngữ pháp minna bài 31 …

Read More »