Breaking News

Classic Layout

Ngữ pháp N4 bài 5 ~ところです

Ngữ pháp N4 bài 5 ~ところです. Bài viết tham khảo cuốn Shinkanzen JPLT GRAMMAR N4. Bài 5 này chúng ta sẽ học mẫu ~ところです. Ad sẽ lấy nhiều ví dụ để các bạn dễ hiểu cách dùng. ~ところです Trong ngữ pháp minna bài 46 chúng ta đã học mẫu này …

Read More »

Ngữ pháp N4 bài 4 ~ながら

Ngữ pháp N4 bài 4 ~ながら. Ad viết theo cuốn Shinkanzen n4 JLPT GRAMMAR. Bài này chúng ta sẽ học về ~ながら. Ad sẽ lấy nhiều ví dụ cho dễ hiểu. ~ながら Trong ngữ pháp minna bài 28 chúng ta đã học mẫu này rồi. Mẫu câu là: Động từ …

Read More »

五月病 bệnh tháng 5

五月病 bệnh tháng 5. Bài viết trong chuyên mục: Làm việc trong công ty Nhật. Làm việc tại Nhật Ad biết tới khái niệm Bệnh tháng 5- 五月病. 五月病 bệnh tháng 5 là gì 五月病(ごがつびょう)là chứng bệnh tâm lý tại Nhật. Thường xảy ra từ đầu tháng 5. Được định …

Read More »

Ngữ pháp n4 bài 3 ~と~とどちら

Ngữ pháp n4 bài 3 ~と~とどちら. Viết theo giáo trình Shinkanzen N4. ~と~とどちら Danh từ 1 と Danh từ 2 と どちら・・・Danh từ 1 hay là Danh từ 2…Dùng trong câu hỏi so sánh, lựa chọn Mẫu này chúng ta đã học qua trong ngữ pháp minna bài 12:Danh từ 1 と …

Read More »
error: Content is protected !!