Breaking News

Classic Layout

Ngữ pháp minna bài 29

Ngữ pháp minna bài 29 Ngữ pháp minna bài 29 Ngữ pháp minna bài 29 này chúng ta sẽ học về một mẫu ngữ pháp rất quan trọng. Đó là dùng thể ています với Tự động từ để miêu tả trạng thái của người, vật, sự việc. Bài này sẽ hơi khó …

Read More »

Thành ngữ tiếng nhật gần mực thì đen gần đèn thì rạng 朱に交われば赤くなる

Thành ngữ tiếng nhật gần mực thì đen gần đèn thì rạng 朱に交われば赤くなる Thành ngữ tiếng nhật gần mực thì đen gần đèn thì rạng 朱に交われば赤くなる. 朱に 交われば赤くなる しゅ まじ  あか 朱: màu đỏ. しゅ 交わる:bị nhúng vào まじ 朱に 交われば bị nhúng vào màu đỏ. Thực ra câu này dịch thô ra là: …

Read More »

Kanji đồng âm khác nghĩa bài 5 phân biệt 【あつい】熱い・暑い・厚い

Kanji đồng âm khác nghĩa bài 5 phân biệt 【あつい】熱い・暑い・厚い Kanji đồng âm khác nghĩa bài 5 phân biệt 【あつい】熱い・暑い・厚い Bài này chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt nghĩa 3 từ kanji có cùng cách đọc là あつい đó là 熱い・暑い・暑い. 暑い nóng- nhiệt độ của không khí, thời …

Read More »

Thành ngữ tiếng Nhật không có lửa làm sao có khói 火のない所に煙は立たぬ

Thành ngữ tiếng Nhật không có lửa làm sao có khói 火のない所に煙は立たぬ Thành ngữ tiếng Nhật không có lửa làm sao có khói 火のない所に煙は立たぬ 火のない所に煙は立たぬ ひのないところに けむりは たたぬ 煙:khói. けむり Ở chỗ không có lửa thì sẽ không có khói bay lên. Thành ngữ tiếng Nhật không có lửa làm sao có …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 28

Ngữ pháp minna bài 28 Ngữ pháp minna bài 28 Hôm nay chúng ta cùng nhau học bài 28 trong cuốn minna. Cùng tìm hiểu ngữ pháp minna bài 28, cùng học các mẫu câu trong phần Bunkei, Reibun cũng như là Kaiwa. Cùng nhau luyện tập phần RenshuA, RenshuB …

Read More »

Thành ngữ tiếng Nhật trăm nghe không bằng một thấy 百聞は一見にしかず

Thành ngữ tiếng Nhật trăm nghe không bằng một thấy 百聞は一見にしかず Thành ngữ tiếng Nhật trăm nghe không bằng một thấy 百聞は一見にしかず Bài này chúng ta sẽ cùng nhau học câu thành ngữ tiếng Nhật- trăm nghe không bằng một thấy. Cùng tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa và ví …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 27

Ngữ pháp minna bài 27 Ngữ pháp minna bài 27. Minna bài 27 này chúng ta sẽ cùng nhau học thể khả năng trong tiếng nhật. Để nói ai đó có khả năng làm việc gì đó. Ví dụ như trong đoạn kaiwa của minna bài 27. Anh suzuki và …

Read More »