Các thói quen tốt cho việc học tiếng Nhật

Các thói quen tốt cho việc học tiếng Nhật. Ad là người đang sống tại Nhật, làm việc trong công ty Nhật và đang học tiếng Nhật. Nói về quá trình học tiếng Nhật thì thấy nó lên và xuống như là một đồ thị hinh Sin. Có những lúc …

Read More »

Kỹ năng nghe tiếng Nhật

Kỹ năng nghe tiếng Nhật. Bài này xin được tản mạn về kỹ năng nghe- một trong 4 kỹ năng khi học tiếng Nhật: nghe – nói – đọc – viết. Phân tích xem nghe như thế nào và nghe những gì để có thể học tiếng Nhật tốt hơn. …

Read More »

Phân biệt 自身 自信

Phân biệt 自身 自信. Bài viết nằm trong chuyên mục: Các từ kanji đồng âm khác nghĩa. Phân biệt các từ kanji có cùng cách đọc. Hôm nay chúng ta sẽ phân biệt cách sử dụng của 2 từ có cùng cách đọc là 【じしん】là 自身- Tự thân và 自信- …

Read More »

Thời gian đi làm của người Nhật

Thời gian đi làm của người Nhật – Thời gian đi làm của người Nhật. – Chào các bạn. Bài này mình sẽ tìm hiểu về thời gian đi làm trung bình của người Nhật và một số vấn đề liên quan. Không phải thời gian làm việc nhé. Chỉ …

Read More »

Phân biệt 直す 治す

Phân biệt 直す 治す. Bài viết nằm trong chuyên mục: Phân biệt Kanji đồng âm khác nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt 2 từ có cùng cách đọc là 【なおす】là 直す và 治す. Bài viết nằm trong chuyên mục Kanji đồng âm khác nghĩa – 似た漢字の使い分け …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 31

Ngữ pháp minna bài 31. Bài này chúng ta sẽ cùng nhau chia động từ ở thể mới- thể Ý định Vよう. Để nói dự định, ý định. Ví dụ như: 将来 自分の会社を 作ろうと 思っています。Tương lại tôi dự định sẽ thành lập công ty của mình. Ngoài ra ngữ pháp minna bài 31 …

Read More »

4 chữ じんざい – 4 kiểu người trong công ty

4 chữ じんざい – 4 kiểu người trong công ty. Bài viết trong chuyên mục: Làm việc trong công ty Nhật. Bài này xin được chia sẻ 1 tip nhỏ trong quá trình 研修(けんしゅう)hồi mới vào công ty. Công ty Nhật đào tạo nhân viên rất tốt. Ngay những buổi …

Read More »

Phân biệt 易しい 優しい

Phân biệt 易しい 優しい. Bài này chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt 2 từ có cùng cách đọc là やさしい là 易しい và 優しい . Bài viết nằm trong chuyên mục Kanji đồng âm khác nghĩa – 似た漢字の使い分け của Chibi Maruko chan. Trang thứ 152. Bạn nào chưa có …

Read More »