Breaking News
Home / Visa tokutei ginou

Visa tokutei ginou

Visa tokutei ginou

Visa tokutei ginou 特定技能. Đang update thông tin tuyển dụng của các nhóm ngành. Các bạn vào trong phần các nhóm ngành ở bên dưới để kiểm tra thông tin nhé! Tới tháng 4 tới, chính phủ Nhật bản sẽ chính thức triển khai loại visa – tư cách lưu …

Read More »
error: Content is protected !!