Breaking News
Home / Nhật ký học tiếng Nhật

Nhật ký học tiếng Nhật

Đây là chuyên mục sẽ lưu lại những kiến thức học được mỗi ngày hoặc mỗi tuần, mỗi tháng, nếu mà lâu dài thì sẽ là mỗi năm.

Ví dụ như hôm nay học được 1 hoặc 2 từ hay, hoặc một mảnh ngữ pháp nhỏ, muốn lưu lại. Thì sẽ lưu lại tại đây.

Bạn nào muốn lưu lại cho nhớ có thể liên hệ với Ad. Ad sẽ tạo 1 bài viết riêng cho các bạn với tiêu đề:
Nhật ký học tiếng Nhật của ABC
Trong bài sẽ có các mục đầu dòng như:
Ngày 10/04/2019 chẳng hạn.
Mõi người chỉ có 1 bài thôi.
Học được gì thì gửi cho Ad để ad edit thêm vào. Coi như là nơi tổng hợp những gì mình đã học được. Có thể gửi bằng mail hoặc nhắn tin qua facebook hoặc viết trong phần hỏi và trả lời…

Lưu lại để ôn tập, để xem thành quả của mình học. Coi như là chỗ note lại, lúc cần ở đâu cũng có thể xem lại được. Ad sẽ cố gắng note mỗi ngày vì chính bản thân mình!

Bạn nào muốn tổng hợp kiến thức của mình học được thì liên hệ với Ad nhé!
nguyenvanmanh24@gmail.com

Bạn nào muốn

error: Content is protected !!