Breaking News
Home / Ngữ pháp N4

Ngữ pháp N4

Sau khi viết xong ngữ pháp 50 bài minna no nihongo. Ad tiếp tục viết về ngữ pháp N4. Để xem trình độ N4 thì cần những ngữ pháp như thế nào?

Khi gặp các ngữ pháp mà đã học trong 50 bài minna rồi thì Ad sẽ nhắc lại. Vì lấy 50 bài minna làm gốc để học những cái mới hơn. Sẽ có những phần chồng chéo thì nên lấy đó làm cơ hội để ôn tập lại.

Cùng kiên trì học nhé.

 

Ad viết theo giáo trình shinkanzen JLPT GRAMMAR N4 nhé!

error: Content is protected !!