Kanji N5

Kanji n5 bài 5 chủ đề Địa điểm 場所(ばしょ)

kanji n5

Kanji n5 bài 5 chủ đề Địa điểm 場所(ばしょ) Kanji n5 bài 5 chủ đề Địa điểm 場所(ばしょ) – Bài viết trong series 15 bài kanji n5 theo giáo trình của 1 trường tiếng Nhật của Nhật viết ra. Mình thêm phần giải thích hán tự vào nên bạn nào mà học theo được thì sẽ rất tốt. – Mình …

Read More »

Kanji n5 bài 4 chủ đề tự nhiên 自然(しぜん)

kanji n5

Kanji n5 bài 4 chủ đề tự nhiên 自然(しぜん) Kanji n5 bài 4 chủ đề tự nhiên 自然(しぜん) – Bài viết trong series 15 bài kanji n5 theo giáo trình của 1 trường tiếng Nhật của Nhật viết ra. – Mình thêm phần Hán tự và áp dụng quy tắc chuyển âm Hán sang âm Nhật để các bạn có …

Read More »

Kanji n5 bài 3 các bộ phận trên cơ thể người 人(ひと)

kanji n5

Kanji n5 bài 3 các bộ phận trên cơ thể người 人(ひと) Kanji n5 bài 3 các bộ phận trên cơ thể người 人(ひと) – Bài viết trong series 15 bài kanji n5 theo giáo trình của 1 trường tiếng Nhật của Nhật viết ra. – Mình thêm phần Hán tự và áp dụng quy tắc chuyển âm Hán sang …

Read More »

Kanji n5 bài 2 chủ đề thứ ngày tháng: カレンダー

kanji n5

Kanji n5 bài 2 chủ đề thứ ngày tháng: カレンダー Kanji n5 bài 2 chủ đề thứ ngày tháng: カレンダー Mình đang viết series 50 bài minna cơ bản. Nhưng có nhiều bạn hỏi mình về việc học Kanji và mình cũng nhận thấy cuốn minna chỉ đáp ứng được về ngữ pháp và từ vựng thôi. Vì vậy mình …

Read More »

Kanji n5 bài 1 chủ đề số đếm 数字(すうじ)

kanji n5

Kanji n5 bài 1 chủ đề số đếm 数字(すうじ) Kanji n5 bài 1 chủ đề số đếm 数字(すうじ) Mình đang viết series 50 bài minna cơ bản. Nhưng có nhiều bạn hỏi mình về việc học Kanji và mình cũng nhận thấy cuốn minna chỉ đáp ứng được về ngữ pháp và từ vựng thôi. Vì vậy mình muốn làm …

Read More »

Quy tắc chuyển từ âm hán sang âm on

Quy tắc chuyển từ âm hán sang âm on Quy tắc chuyển từ âm hán sang âm on Quy tắc chuyển từ âm hán sang âm on. Hồi mới học tiếng N mình không chú trọng lắm vào việc học Kanji. Bởi lúc đó kỹ năng nghe và nói quan trọng hơn. Học lên cao thì Kanji lại quan trọng …

Read More »