Kanji N5

Kanji n5- Bài 13: 町(まち)Phố

kanji n5

Kanji n5- Bài 13: 町(まち)Phố Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Kanji n5- Bài 13: 町(まち)Phố Bạn nào có quan tâm phần nào chỉ cần …

Read More »

Kanji n5- Bài 12: 動詞2(どうし2)Động từ 2

kanji n5

Kanji n5- Bài 12: 動詞2(どうし2)Động từ 2 Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Kanji n5- Bài 12: 動詞2(どうし2)Động từ 2 Bạn nào có quan tâm …

Read More »

Kanji n5- Bài 11: 自然2(しぜん2)Tự Nhiên 2

kanji n5

Kanji n5- Bài 11: 自然2(しぜん2)Tự Nhiên 2 Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Kanji n5- Bài 11: 自然2(しぜん2)Tự Nhiên 2 Bạn nào có quan tâm …

Read More »

Kanji n5- Bài 10: 食べ物(たべもの)Đồ ăn

kanji n5

Kanji n5- Bài 10: 食べ物(たべもの)Đồ ăn Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Kanji n5- Bài 10: 食べ物(たべもの)Đồ ăn Bạn nào có quan tâm phần nào …

Read More »

Kanji n5- Bài 9: 動詞(どうし)Động từ 1

kanji n5

Kanji n5- Bài 9: 動詞(どうし)Động từ 1 Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Bài 9: 動詞(どうし)Động từ 1 Bạn nào có quan tâm phần nào …

Read More »

Kanji n5- Bài 8: 家族(かぞく)Gia đình

kanji n5

Kanji n5 – Bài 8: 家族(かぞく)Gia đình Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Bài 8: 家族(かぞく)Gia đình Bạn nào có quan tâm phần nào chỉ …

Read More »

Kanji n5 – Bài 7:学校 Trường học 2

kanji n5

Kanji n5 – Bài 7:学校 Trường học 2 Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Bài 7:学校 Trường học 2 Bạn nào có quan tâm phần …

Read More »

Kanji n5 – Bài 6:学校 Trường học 1

kanji n5

Kanji n5 – Bài 6:学校 Trường học – Bài viết trong series 15 bài kanji n5 theo giáo trình của 1 trường tiếng Nhật của Nhật viết ra. Mình thêm phần giải thích hán tự vào nên bạn nào mà học theo được thì sẽ rất tốt. – Mình thêm phần Hán tự và áp dụng quy tắc chuyển âm …

Read More »

Kanji n5- Bài 5:場所(ばしょ)Địa điểm

kanji n5

Kanji n5 – Bài 5:場所(ばしょ)Địa điểm – Bài viết trong series 15 bài kanji n5 theo giáo trình của 1 trường tiếng Nhật của Nhật viết ra. Mình thêm phần giải thích hán tự vào nên bạn nào mà học theo được thì sẽ rất tốt. – Mình thêm phần Hán tự và áp dụng quy tắc chuyển âm Hán …

Read More »

Kanji n5- Bài 4: しぜん(自然)Tự nhiên

kanji n5

Kanji n5 – Bài 4: しぜん(自然)Tự nhiên – Bài viết trong series 15 bài kanji n5 theo giáo trình của 1 trường tiếng Nhật của Nhật viết ra. – Mình thêm phần Hán tự và áp dụng quy tắc chuyển âm Hán sang âm Nhật để các bạn có thể đánh giá được quy tắc đó áp dụng được bao …

Read More »