Breaking News
Home / Các chia sẻ của senpai Phạm Quyền

Các chia sẻ của senpai Phạm Quyền

Senpai Phạm Quyền là admin của HỘI BẠN PHIÊN DỊCH -THÔNG DỊCH NHẬT NGỮ日本語翻訳-通訳同友会. Là người mà Ad hâm mộ và ái mộ. Giỏi tiếng Nhật, đã học tiếng Nhật hơn 20 năm. Và 1 điều rất đáng quý là senpai Quyền rất hay chia sẻ những kinh nghiệm học tiếng Nhật. Những khó khăn khi sống tại Nhật, sự khác biệt giữa Nhật và Việt, những lời khuyên nhủ của a Quyền. Ad hay nghe những chia sẻ của a và thấy mình học hỏi được nhiều.

Được sự cho phép của a Quyền, Ad xin phép anh Quyền Up những video của a lên Youtube và lên blog của Ad. Hy vọng sẽ có ích cho các bạn!

Muốn làm việc với người Nhật thì phải hiểu người Nhật

Muốn làm việc với người Nhật thì phải hiểu người Nhật. Chia sẻ về việc làm việc trong môi trường Nhật của anh Quyền. Admin của HỘI BẠN PHIÊN DỊCH -THÔNG DỊCH NHẬT NGỮ日本語翻訳-通訳同友会 Bài viết nằm trong chuyên mục: Các chia sẻ của senpai Phạm Quyền. Tổng hợp các …

Read More »

Chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống tại Nhật của người Việt

Chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống tại Nhật của người Việt của anh Quyền. Admin của HỘI BẠN PHIÊN DỊCH -THÔNG DỊCH NHẬT NGỮ日本語翻訳-通訳同友会 Người Việt mình có nhiều thói xấu, sang Nhật là cơ hội để mọi người sửa đổi và học hỏi cái hay của người Nhật. …

Read More »
error: Content is protected !!