50 Bài Minna cơ bản

Minna bài 5- Bạn có đi công viên không?

Minna bài 5- Bạn có đi công viên không? Minna bài 5.Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Series 50 bài Minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Minna bài 5. Nếu bạn nào chưa có giáo trình thì có thể download theo hướng dẫn tại đây nhé Link Minna bài 1 Link Minna bài 2 …

Read More »

Minna bài 3- Tôi mua cái này.

Minna bài 3- Tôi mua cái này. これを ください。 Minna bài 3.Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Series 50 bài Minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Minna bài 3. Nếu bạn nào chưa có giáo trình thì có thể download theo hướng dẫn tại đây nhé Link Minna bài 1 Link Minna bài 2 Link …

Read More »

Minna bài 2 – Chỉ là chút quà nhỏ

Minna bài 2 – Chỉ là chút quà nhỏ ーほんの気持ち です(ほんのきもちです)。 Minna bài 2.Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Series 50 bài Minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 2. Nếu bạn nào chưa có giáo trình thì có thể download theo hướng dẫn tại đây nhé Link Minna bài 1 Link Minna bài 2 …

Read More »

Series 50 bài Minna cơ bản- Bài 1 -Tôi tên là Mira

50 bài Minna cơ bản- Bài 1 -Tôi tên là Mira Minna bài 1.Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Series 50 bài Minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên nhé. Nếu bạn nào chưa có giáo trình thì có thể download theo hướng dẫn tại đây nhé Link Minna bài 1 Link …

Read More »

Series 50 bài Minna cơ bản- Download giáo trình

download giáo trình minna

Series 50 bài Minna cơ bản- Download giáo trình Chào các bạn. Trước khi vào bài học cụ thể mình xin hướng dẫn các bạn cách download giáo trình. Các bài viết tiếp theo mình sẽ viết dựa vào các cuốn giáo trình sau: 1. Minna No Nihongo I -bản tiếng Nhật từ bài 1- 25 2.Minna No Nihongo II …

Read More »