50 Bài Minna cơ bản

Minna bài 15

minna bài 15

Minna bài 15 – Gia đình bạn thì thế nào? Minna bài 15. Minna bài 15.Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Series 50 bài Minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Minna bài 15. Mình nói qua 1 chút về cách viết của mình. – Mình sẽ cố gắng viết và giải thích dễ hiểu …

Read More »

Minna bài 14

minna bài 14

Minna bài 14 – Hãy đưa tôi tới umeda Minna bài 14. Minna bài 14.Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Series 50 bài Minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Minna bài 14. Mình nói qua 1 chút về cách viết của mình. – Mình sẽ cố gắng viết và giải thích dễ hiểu nhất …

Read More »

Minna bài 13

minna bài 13

Minna bài 13 – Tính tiền riêng cho tôi nhé Minna bài 13- Tính tiền riêng cho tôi nhé Minna bài 13.Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Series 50 bài Minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Minna bài 13. Nếu bạn nào chưa có giáo trình thì có thể download theo hướng dẫn tại …

Read More »

Minna bài 12

minna bài 12

Minna bài 12 Minna bài 12- Lễ hội thế nào vậy? Minna bài 12.Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Series 50 bài Minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Minna bài 12. Nếu bạn nào chưa có giáo trình thì có thể download theo hướng dẫn tại đây nhé Link Minna bài 1 Link Minna …

Read More »

Minna bài 11 – Gửi cho tôi cái đó bằng đường biển

minna bài 11

Minna bài 11 – Gửi cho tôi cái đó bằng đường biển Minna bài 11.Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Series 50 bài Minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Minna bài 11. Nếu bạn nào chưa có giáo trình thì có thể download theo hướng dẫn tại đây nhé Link Minna bài 1 Link …

Read More »

Minna bài 10 – Tương ớt ở đâu vậy?

Minna bài 10 – Tương ớt ở đâu vậy? Minna bài 10.Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Series 50 bài Minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Minna bài 10. Nếu bạn nào chưa có giáo trình thì có thể download theo hướng dẫn tại đây nhé Link Minna bài 1 Link Minna bài 2 …

Read More »

Minna bài 9 – Thật là đáng tiếc

Minna bài 9 – Thật là đáng tiếc Minna bài 9.Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Series 50 bài Minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Minna bài 9. Nếu bạn nào chưa có giáo trình thì có thể download theo hướng dẫn tại đây nhé Link Minna bài 1 Link Minna bài 2 Link …

Read More »

Minna bài 8 – Công việc bận nhưng mà vui

Minna bài 8 – Công việc bận nhưng mà vui Minna bài 8.Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Series 50 bài Minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Minna bài 8. Nếu bạn nào chưa có giáo trình thì có thể download theo hướng dẫn tại đây nhé Link Minna bài 1 Link Minna bài …

Read More »

Minna bài 7 – Xin lỗi,tôi vào nhà nhé!

Minna bài 7 – Xin lỗi,tôi vào nhà nhé! Minna bài 7.Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Series 50 bài Minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Minna bài 7. Nếu bạn nào chưa có giáo trình thì có thể download theo hướng dẫn tại đây nhé Link Minna bài 1 Link Minna bài 2 …

Read More »

Minna bài 6 – Bạn có đi ngắm hoa cùng tôi không?

Minna bài 6 – Bạn có đi ngắm hoa cùng tôi không? Minna bài 6.Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Series 50 bài Minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Minna bài 6. Nếu bạn nào chưa có giáo trình thì có thể download theo hướng dẫn tại đây nhé Link Minna bài 1 Link …

Read More »