Breaking News

Daily Archives: Tháng Tư 12, 2019

Ngữ pháp minna bài 42

Ngữ pháp minna bài 42. Bài viết nằm trong chuyên mục: 50 bài minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 42. Trong ngữ pháp minna bài 36 chúng ta đã học cách dùng ように để nói mục đích. Bài này chúng ta sẽ học thêm 2 cách …

Read More »