Breaking News

Daily Archives: Tháng Tư 5, 2019

Ngữ pháp minna bài 40

Ngữ pháp minna bài 40. Bài viết nằm trong chuyên mục: 50 bài minna cơ bản. Bài này chúng ta sẽ học những cách nói mới mà từ bài 1 tới bài 40 chưa có nhắc tới lần nào. Đó là việc thêm 1 câu nghi vấn vào trong câu, …

Read More »