Breaking News

Daily Archives: Tháng Tư 2, 2019

Ngữ pháp minna bài 38

Ngữ pháp minna bài 38. Bài viết nằm trong chuyên mục: 50 bài minna cơ bản. Hôm này chúng ta sẽ cùng nhau học ngữ pháp minna bài 38. Tựa chung về ngữ pháp của bài này là chúng ta sẽ học cách Danh từ hóa động từ. Nói đơn …

Read More »