Daily Archives: Tháng Chín 10, 2018

Số lượng khách du lịch tới Nhật hằng năm

Số lượng khách du lịch tới Nhật hằng năm Số lượng khách du lịch tới Nhật hằng năm Theo thống kê của tổng cục du lịch Nhật bản. Năm 2017, có 28,7 triệu lượt khách nước ngoài tới Nhật bản du lịch. Số lượng khách du lịch tới Nhật bản đứng thứ 12 trên thế giới. Cũng trong năm 2017, …

Read More »