Daily Archives: Tháng Chín 9, 2018

Số lượng người Việt tại Nhật

Số lượng người Việt tại Nhật Số lượng người Việt tại Nhật Mỗi năm Bộ tư pháp của Nhật – (法務省) sẽ công bố số lượng người nước Ngoài sống tại Nhật. Số liệu công bố được tính tới tháng 6 và tháng 12. Thời điểm hiện tại là tháng 9 năm 2018, tuy nhiên vẫn chưa có thống kê …

Read More »