Home / 2018 / Tháng Tám (page 2)

Monthly Archives: Tháng Tám 2018

Kanji chữ Vật 物

Kanji chữ Vật 物 Kanji chữ Vật 物.Hôm nay chúng ta cùng nhau học hán tự Vật 物. Từ vật được dùng trong nhiều nghĩa: Đồ vật nói chung như 物体(ぶったい)vật thể, 万物(ばんぶつ)vạn vật. Dùng với nghĩa con người con vật như 人物(じんぶつ)nhân vật,動物(どうぶつ)động vật. Dùng với nghĩa sự vật …

Read More »