Daily Archives: Tháng Tám 26, 2018

Tổ chức đám cưới tại Nhật hết bao nhiêu

Tổ chức đám cưới tại Nhật hết bao nhiêu Tổ chức đám cưới tại Nhật hết bao nhiêu. Hồi học tiếng Nhật ở Việt nam. Có nghe phong phanh là tổ chức đám cưới ở Nhật tốn lắm. Ít nhất cũng phải 200man = hơn 400 triệu tiền Việt. Thực tế thì tổ chức đám cưới tại Nhật hết bao …

Read More »