Daily Archives: Tháng Tám 22, 2018

Tỷ lệ độc thân của người Nhật

Tỷ lệ độc thân của người Nhật Tỷ lệ độc thân của người Nhật Ad đang làm cho 1 công ty IT của Nhật. Thấy mọi người trong công ty đa phần là trẻ. Tuy nhiên có khá nhiều người tầm 40-50 mà không thấy có gia đình. Rồi tới chỗ làm của công ty khách hàng cũng thấy tình …

Read More »