Daily Archives: Tháng Tám 14, 2018

Thống kê những trận bão tại Nhật

Thống kê những trận bão tại Nhật Thống kê những trận bão tại Nhật Nhật bản là nước có thời tiết khắc nhiệt. Có 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông. Mùa đông thì lạnh thấu xương còn mùa Hè thì lại nóng kinh khủng. Cái nóng mùa hè của Nhật khác với nóng ở Việt Nam. Nóng mà độ ẩm …

Read More »

Kanji n5 chữ Sâm 森 – No.82

Kanji n5 chữ Sâm 森 – No.82 Kanji n5 chữ Sâm 森 – No.82 Chuyên mục mỗi ngày một hán tự. Hôm nay chúng ta cùng nhau học chữ Sâm 森. Chữ Sâm cũng có nghĩa là rừng. Nhưng là rừng rậm, rừng có nhiều loại cây và rậm rạp để phân biệt với Lâm 林. Chữ Sâm trong tên …

Read More »