Daily Archives: Tháng Tám 2, 2018

Hoa quả nào rẻ nhất ở Nhật

Hoa quả nào rẻ nhất ở Nhật Hoa quả nào rẻ nhất ở Nhật Hoa quả nào rẻ nhất ở Nhật Nếu được hỏi quả nào rẻ nhất ở Nhật thì mình sẽ trả lời đó là quả chuối. 89 yên chưa thuế sẽ được 4 quả to hoặc 5 quả nhỏ. Tính ra mỗi quả chỉ tầm 25 yên …

Read More »