Daily Archives: Tháng Bảy 26, 2018

Kanji n5 chữ Lai 来 – No.71

Kanji n5 chữ Lai 来 – No.71 Kanji n5 chữ Lai 来 – No.71 Các bạn nhìn vào ảnh nhé Video giải thích các từ mới Chúc các bạn học tốt. Mong nhận được góp ý của các bạn.

Read More »

Kanji n5 chữ Hành 行 – No.70

Kanji n5 chữ Hành 行 – No.70 Kanji n5 chữ Hành 行 – No.70 Các bạn nhìn vào ảnh nhé Video giải thích các từ mới Chúc các bạn học tốt. Mong nhận được góp ý của các bạn.

Read More »

Kanji n5 chữ Văn 聞 – No.69

Kanji n5 chữ Văn 聞 – No.69 Kanji n5 chữ Văn 聞 – No.69 Các bạn nhìn vào ảnh nhé Video giải thích các từ mới Chúc các bạn học tốt. Mong nhận được góp ý của các bạn.

Read More »

Kanji n5 chữ Kiến 見 – No.68

Kanji n5 chữ Kiến 見 – No.68 Kanji n5 chữ Kiến 見 – No.68 Các bạn nhìn vào ảnh nhé Video giải thích các từ mới Chúc các bạn học tốt. Mong nhận được góp ý của các bạn.

Read More »

Kanji n5 chữ Hưu 休 – No.67

Kanji n5 chữ Hưu 休 – No.67 Kanji n5 chữ Hưu 休 – No.67 Các bạn nhìn vào ảnh nhé Video giải thích các từ mới https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=DPMbuohR3tM Chúc các bạn học tốt. Mong nhận được góp ý của các bạn.

Read More »

Kanji n5 chữ Lập 立 -No.66

Kanji n5 chữ Lập 立 -No.66 Kanji n5 chữ Lập 立 -No.66 Các bạn nhìn vào ảnh nhé Video giải thích kỹ hơn các từ ví dụ Kanji n5 chữ Lập 立 -No.66

Read More »