Monthly Archives: Tháng Bảy 2018

Kanji n5 chữ Mễ 米 – No.73

Kanji n5 chữ Mễ 米 – No.73 Kanji n5 chữ Mễ 米 – No.73 Các bạn nhìn vào ảnh nhé Video giải thích các từ mới Chúc các bạn học tốt. Mong nhận được góp ý của các bạn.

Read More »

Kanji n5 chữ Quy 帰 – No.72

Kanji n5 chữ Quy 帰 – No.72 Kanji n5 chữ Quy 帰 – No.72 Các bạn nhìn vào ảnh nhé Video giải thích các từ mới Chúc các bạn học tốt. Mong nhận được góp ý của các bạn.

Read More »

Kanji n5 chữ Lai 来 – No.71

Kanji n5 chữ Lai 来 – No.71 Kanji n5 chữ Lai 来 – No.71 Các bạn nhìn vào ảnh nhé Video giải thích các từ mới Chúc các bạn học tốt. Mong nhận được góp ý của các bạn.

Read More »

Kanji n5 chữ Hành 行 – No.70

Kanji n5 chữ Hành 行 – No.70 Kanji n5 chữ Hành 行 – No.70 Các bạn nhìn vào ảnh nhé Video giải thích các từ mới Chúc các bạn học tốt. Mong nhận được góp ý của các bạn.

Read More »