Monthly Archives: Tháng Hai 2018

Kanji n5- Bài 11: 自然2(しぜん2)Tự Nhiên 2

kanji n5

Kanji n5- Bài 11: 自然2(しぜん2)Tự Nhiên 2 Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Kanji n5- Bài 11: 自然2(しぜん2)Tự Nhiên 2 Bạn nào có quan tâm …

Read More »

Kanji n5- Bài 10: 食べ物(たべもの)Đồ ăn

kanji n5

Kanji n5- Bài 10: 食べ物(たべもの)Đồ ăn Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Kanji n5- Bài 10: 食べ物(たべもの)Đồ ăn Bạn nào có quan tâm phần nào …

Read More »

Kanji n5- Bài 9: 動詞(どうし)Động từ 1

kanji n5

Kanji n5- Bài 9: 動詞(どうし)Động từ 1 Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Bài 9: 動詞(どうし)Động từ 1 Bạn nào có quan tâm phần nào …

Read More »

Kanji n5- Bài 8: 家族(かぞく)Gia đình

kanji n5

Kanji n5 – Bài 8: 家族(かぞく)Gia đình Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Bài 8: 家族(かぞく)Gia đình Bạn nào có quan tâm phần nào chỉ …

Read More »