Monthly Archives: Tháng Hai 2018

Kanji n5 bài 11 chủ đề tự nhiên 2 自然2(しぜん2)

kanji n5

Kanji n5 bài 11 chủ đề tự nhiên 2 自然2(しぜん2) Kanji n5 bài 11 chủ đề tự nhiên 2 自然2(しぜん2) Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình …

Read More »

Kanji n5 bài 10 chủ đề đồ ăn 食べ物(たべもの)

kanji n5

Kanji n5 bài 10 chủ đề đồ ăn 食べ物(たべもの) Kanji n5 bài 10 chủ đề đồ ăn 食べ物(たべもの) Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Kanji …

Read More »

Kanji n5 bài 9 chủ đề động từ 動詞(どうし)

kanji n5

Kanji n5 bài 9 chủ đề động từ 動詞(どうし) Kanji n5 bài 9 chủ đề động từ 動詞(どうし) Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Kanji …

Read More »

Kanji n5 bài 8 chủ đề Gia đình 家族(かぞく)

kanji n5

Kanji n5 bài 8 chủ đề Gia đình 家族(かぞく) Kanji n5 bài 8 chủ đề Gia đình 家族(かぞく) Bài viết có các phần sau: I. Chia sẻ về việc học tiếng Nhật II. Tổng hợp các bài đã học được III. Kinh nghiệm học Kanji IV. Giới thiệu qua về giáo trình V. Về cách viết của mình VI. Bài …

Read More »