Daily Archives: Tháng Mười Một 28, 2017

Tiệc cuối năm của người Nhật

Tiệc cuối năm của người Nhật Cũng giống như nhiều nước, người Nhật cũng có tiệc cuối năm. Tiếng Nhật là 忘年会 ぼうねんかい bounenkai. Dịch theo âm hán là Vong Niên Hội- tức là buổi tiệc để quên đi 1 năm.Quên đi những vất vả của năm –  người N làm việc nhiều quá, lúc nào cũng thấy công việc, mệt …

Read More »