Breaking News
Home / Tản mạn - học người / 20 điều khó làm trong phật giáo bằng tiếng Nhật

20 điều khó làm trong phật giáo bằng tiếng Nhật

20 điều khó làm trong phật giáo bằng tiếng Nhật. Bài viết trong chuyên mục: Tản mạn – học người. Tổng hợp các bài viết mà Ad thấy hay trên các group facebook hoặc trên mạng xã hội khác. Tổng hợp để học tập.

Bài này tổng hợp 20 điều khó làm trong phật giáo bằng tiếng Nhật từ bài viết của anh Quyền trên group facebook Hội bạn phiên dịch tiếng Nhật.

20 điều khó làm trong phật giáo bằng tiếng Nhật

20 điều khó làm trong phật giáo bằng tiếng Nhật

凡人にとっては成し難いが、成せば尊い二十のこと
Đối với người thường là chuyện khó làm thành, nhưng nếu làm thành là hai mươi điều đáng quý.

この世の中に、さとりへの道を始めるに当たって成し難いことが二十ある。
Trên thế gian, để bắt đầu con đường giác ngộ, có 20 điều rất khó làm thành.

1 Nghèo khó mà bố thí là điều khó

貧しくて、施すことは難く
Nghèo khó mà bố thí là điều khó.

2 Ngạo mạn mà học đạo là điều khó

慢心にして道を学ぶことは難く
mạn tâm (ngạo mạn) mà học đạo là điều khó.

3 Bỏ mạng để cầu đạo là điều khó

命を捨てて道を求めることは難く
Bỏ mạng (mệnh) để cầu đạo là điều khó.

4 Nhận được cuộc sống của Phật lúc tại thế là điều khó

仏(ほとけ)の在世に生を受けることは難く
Nhận được cuộc sống của Phật lúc tại thế là điều khó.

5 Nghe lời dạy của Phật là điều khó

仏の教えを聞くことは難く
Nghe lời dạy của Phật là điều khó

6 Chịu đựng được sắc dục và xa rời mọi dục vọng là khó

色欲を耐え忍び、諸欲を離れることは難く
Chịu đựng được sắc dục (ham muốn), và xa rời mọi dục vọng là khó.

7 Thấy cái tốt đẹp mà không mưu cầu là khó

よいものを見て求めないことは難く
Thấy cái tốt đẹp mà không mưu cầu là khó.

8 Nắm quyền lực trong tay mà không sử dụng uy thế để đối đãi với người là điều khó

権勢を持ちながら、勢いをもって人に臨まないことは難く
Nắm quyền lực trong tay mà không sử dụng uy thế để đối đãi với người (khác) là điều khó.

9 Bị sỉ nhục mà không nổi giận là điều khó

辱(はずかし)められて怒らないことは難く
Bị sỉ nhục mà không nổi giận là điều khó.

10 Chuyện xảy ra mà không quan tâm là điều khó

事が起きても無心であることは難く
Chuyện xảy ra mà không quan tâm là điều khó.

11 Học rộng, nghiên cứu sâu là khó

広く学び深く究めることは難く
Học rộng, nghiên cứu sâu là khó.

12 Đối với người sơ tâm (chưa hiểu biết) mà không khinh thường là điều khó

初心の人を軽んじないことは難く
Đối với người sơ tâm (chưa hiểu biết) mà không khinh thường là điều khó.

13 Diệt trừ ngạo mạn là điều khó

慢心を除くことは難く
Diệt trừ ngạo mạn là điều khó.

14 Có được bạn tốt là điều khó

よい友を得ることは難く
Có được bạn tốt là điều khó.

15 Học đạo, giác ngộ là điều khó

道を学んでさとりに入ることは難く
Học đạo, giác ngộ là điều khó.

16 Không bị dao động trước ngoại cảnh là khó

外界の環境に動かされないことは難く
Không bị dao động trước ngoại cảnh là khó.

17 Biết được năng lực của đối phương, thuyết dạy là điều khó

相手の能力を知って、教えを説くことは難く
Biết được năng lực của đối phương, thuyết dạy là điều khó.

18 Lúc nào cũng giữ tâm bình phẳng là điều khó

心をいつも平らかに保つことは難く
Lúc nào cũng giữ tâm bình phẳng là điều khó.

19 Không luận về thị phi là điều khó

是非をあげつらわないことは難く
Không luận về thị phi là điều khó.

20 Học để biết cách thức tốt là điều khó

よい手段を学び知ることは難い
Học để biết cách thức tốt là điều khó.

Xin hết 20 điều khó làm trong phật giáo bằng tiếng Nhật. Mình sẽ dành thời gian để giải thích các từ trong từng điều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Comments

comments

About manhkhen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!