Breaking News

Muốn làm việc với người Nhật thì phải hiểu người Nhật

Muốn làm việc với người Nhật thì phải hiểu người Nhật. Chia sẻ về việc làm việc trong môi trường Nhật của anh Quyền. Admin của HỘI BẠN PHIÊN DỊCH -THÔNG DỊCH NHẬT NGỮ日本語翻訳-通訳同友会 Bài viết nằm trong chuyên mục: Các chia sẻ của senpai Phạm Quyền. Tổng hợp các …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 44

Ngữ pháp minna bài 44. Bài 44 này chúng ta sẽ học thêm một số ngữ pháp:1. ~すぎます:quá (mang nghĩa không tốt)Ví dụ: 飲みすぎます:uống nhiều quá.勉強しすぎます:học nhiều quá.このかばんは お重すぎる:Cái cặp này nặng quá.ハンサムすぎる:đẹp trai quá… 2. V+やすい/にくい です。Làm việc gì đó là dễ hay khó.使いやすいです。Dễ dùng.食べにくいです。Khó ăn. 3. Danh từ に します。Dùng khi …

Read More »

Chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống tại Nhật của người Việt

Chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống tại Nhật của người Việt của anh Quyền. Admin của HỘI BẠN PHIÊN DỊCH -THÔNG DỊCH NHẬT NGỮ日本語翻訳-通訳同友会 Người Việt mình có nhiều thói xấu, sang Nhật là cơ hội để mọi người sửa đổi và học hỏi cái hay của người Nhật. …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 43

Ngữ pháp minna bài 43. Bài này chúng ta sẽ học thêm một mẫu ngữ pháp nữa dùng nhiều trong thực tế. Ví dụ như khi chúng ta nhìn đồ ăn bằng mắt mà thấy ngon, chúng ta sẽ nói: おいしそうですね。Nhìn có vẻ ngon nhỉ. Chúng ta chưa có ăn, …

Read More »

Download kanji master n3

Download kanji master n3. Link download giáo trình Kanji master N3. Bao gồm 20 bài tổng hợp trình độ Kanji n3. Các bạn download về học tốt nhé! File dưới dạng PDF. Download kanji master n3 Download Kanji master N3(Link Google Driver): Link download Download Kanji master N4: Link download …

Read More »

Ngữ pháp minna bài 42

Ngữ pháp minna bài 42. Bài viết nằm trong chuyên mục: 50 bài minna cơ bản. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 42. Trong ngữ pháp minna bài 36 chúng ta đã học cách dùng ように để nói mục đích. Bài này chúng ta sẽ học thêm 2 cách …

Read More »